Variabilní úroková sazba

Terminologie spojená s ekonomickou problematikou, potažmo s bankovnictvím je velice rozsáhlá. Nelze se ji naučit za den ani dva. V dnešním článku si řekneme něco blíže k druhům úrokových sazeb, se kterými se můžete v praxi setkat. První druh je variabilní a je trochu komplikovanější než fixní. Právě variabilní úroková sazba není u obyčejných lidí moc známa. Klienti by však měli být v bance – v případě žádosti o hypotéční úvěr, seznámeni s oběma těmito možnosti, a volba by měla být zcela na nich. Mohou se tedy rozhodnout pro tu, která je pro ně zajímavější.
Graf úrokových sazeb
Je jasné, že variabilní je ovlivňována vývojem úrokových sazeb na finančních trzích, laicky řečeno se tedy její výše může každý den měnit. V praxi se dále můžete setkat s pojmy jako například floatová, pohyblivá či plovoucí. Všechny tyto termíny však znamenají totéž, takže se nezalekněte. Je tedy potřeba posoudit, zda právě tento typ je pro vás, většinou ji volí klienti, kteří jsou více dynamičtí, a v zásadě se vyznají v této oblasti. A to zejména proto, že je nutné promptně reagovat na nepříznivý vývoj. Je jasné, že každá banka poskytuje jiné výše těchto úrokových sazeb, vývoj sazeb jako takových má na svědomí vývoj mezinárodních sazeb Pribor. Jaké výhody tedy přináší to, pokud se pro tento typ sazby rozhodnete? Je to zejména nižší sazba než je fixní, rychlé reakce na vývoj trhu či možnost kdykoliv přejít právě na fixní sazbu. Samozřejmě to s sebou nese i svá úskalí, které je nutné též zmínit. Jedná se například o nutnost sledovat vývoj sazeb, schopnost reagovat na měnící se rozdíl mezi fixní a úrokovou sazbu prostřednictvím změny vše splátky.
Vysoká procenta
Pokud jste spíš konzervativní typ, tak je fixní sazba pro vás ideální volbou, jako asi u většiny obyvatel. Pokud nebudete měnový trh důkladně sledovat, tak s sebou volba druhé úrokové sazby může být velmi riskantní a hlavně nevýhodná.