Vzduchotechnika a rekuperace


Rekuperační jednotky a vzduchotechnika má rozhodně v oblasti větrání našich domovů co nabídnout. Tyto poměrně novodobé pojmy se zaměřují na větrání rodinných domů pomocí moderních systémů.

vzduchotechnika

Rekuperace rodinných domů

Jak zařídit, abychom náš domov měli vždy krásně vyvětraný? Aby se nám dobře dýchalo a dýchali jsme čistý a čerstvý vzduch? Aby nám doma nevznikala plíseň a nemnožily se další mikroby a bakterie? Větrání je z mnohých hledisek ať už zdravotních nebo jiných velice důležité a pro náš život nezbytné. Nikdo nemůže dýchat vydýchaný vzduch, a proto v dnešní době existují moderní systémy, které Vám právě s větráním pomohou. Zařídí, abyste doma vždy dýchali čistý a čerstvý vzduch a to při minimální ztrátě tepla a navíc formou automatického systému, takže na to nemusíte ani myslet.

Systém větrání s rekuperací tepla slouží k zajištění optimální výměny vzduchu v objektu. Velice efektivní je tento způsob v rodinných domech. Při větrání se samozřejmě minimalizují tepelné ztráty. To všechno zařídí právě systém větrání s rekuperací tepla .

Nevyhazujte zbytečně peníze za vytápění a následné větrání

V běžných rodinných domech je větrání často opravdu velký problém. Tepelné ztráty větráním v normálních domácnostech činí až 40 % celkové tepelné ztráty daného objektu. Často v těchto případech bývá větrání zajištěno pomocí mikroventilace nebo okenních štěrbin.

Moderní domy se bez větrání a rekuperace neobejdou

Neustále se zvyšují nároky na těsnost objektu. Zatepluje se obvodový plášť a často přidáváme také další materiály, které zabraňují výměně vzduchu. Kvůli tomu není už natolik zajištěná potřebná výměna vzduchu, což vede k problémům s vlhkostí a také se navyšuje koncentrace CO2. Následně nezabráníme vznikání plísní a množí se i další mikroorganismy, které si v tomto prostředí libují, jako jsou roztoči a další druhy bakterií.

dům

Jakmile si však necháte nainstalovat ventilační systém, tak tyto starosti odpadají. Celý dům se větrá automaticky. Dokonce se větrá i v době, kdy se v něm nikdo nepohybuje, samozřejmě s nižší intenzitou výměny vzduchu. Po krásně strávené letní dovolené tak přijedete do doma, který nebude zatuchlý a nebude zapáchat ale naopak, bude zde čistý a čerstvý vzduch, který se Vám bude opět dobře dýchat.
Nejedná se však o formu vytápění. Jenom je zamezeno vysokým tepelným ztrátám pomocí rekuperačního výměníku.