Vzduchotechnika a rekuperace


RekuperaÄní jednotky a vzduchotechnika má rozhodnÄ› v oblasti vÄ›trání naÅ¡ich domovů co nabídnout. Tyto pomÄ›rnÄ› novodobé pojmy se zaměřují na vÄ›trání rodinných domů pomocí moderních systémů.

vzduchotechnika

Rekuperace rodinných domů

Jak zařídit, abychom náš domov mÄ›li vždy krásnÄ› vyvÄ›traný? Aby se nám dobÅ™e dýchalo a dýchali jsme Äistý a Äerstvý vzduch? Aby nám doma nevznikala plíseň a nemnožily se další mikroby a bakterie? VÄ›trání je z mnohých hledisek aÅ¥ už zdravotních nebo jiných velice důležité a pro náš život nezbytné. Nikdo nemůže dýchat vydýchaný vzduch, a proto v dneÅ¡ní dobÄ› existují moderní systémy, které Vám právÄ› s vÄ›tráním pomohou. Zařídí, abyste doma vždy dýchali Äistý a Äerstvý vzduch a to pÅ™i minimální ztrátÄ› tepla a navíc formou automatického systému, takže na to nemusíte ani myslet.

Systém větrání s rekuperací tepla slouží k zajištění optimální výměny vzduchu v objektu. Velice efektivní je tento způsob v rodinných domech. Při větrání se samozřejmě minimalizují tepelné ztráty. To všechno zařídí právě systém větrání s rekuperací tepla .

Nevyhazujte zbyteÄnÄ› peníze za vytápÄ›ní a následné vÄ›trání

V běžných rodinných domech je vÄ›trání Äasto opravdu velký problém. Tepelné ztráty vÄ›tráním v normálních domácnostech Äiní až 40 % celkové tepelné ztráty daného objektu. ÄŒasto v tÄ›chto případech bývá vÄ›trání zajiÅ¡tÄ›no pomocí mikroventilace nebo okenních Å¡tÄ›rbin.

Moderní domy se bez větrání a rekuperace neobejdou

Neustále se zvyÅ¡ují nároky na tÄ›snost objektu. Zatepluje se obvodový plášť a Äasto pÅ™idáváme také další materiály, které zabraňují výmÄ›nÄ› vzduchu. Kvůli tomu není už natolik zajiÅ¡tÄ›ná potÅ™ebná výmÄ›na vzduchu, což vede k problémům s vlhkostí a také se navyÅ¡uje koncentrace CO2. NáslednÄ› nezabráníme vznikání plísní a množí se i další mikroorganismy, které si v tomto prostÅ™edí libují, jako jsou roztoÄi a další druhy bakterií.

dům

Jakmile si vÅ¡ak necháte nainstalovat ventilaÄní systém, tak tyto starosti odpadají. Celý dům se vÄ›trá automaticky. Dokonce se vÄ›trá i v dobÄ›, kdy se v nÄ›m nikdo nepohybuje, samozÅ™ejmÄ› s nižší intenzitou výmÄ›ny vzduchu. Po krásnÄ› strávené letní dovolené tak pÅ™ijedete do doma, který nebude zatuchlý a nebude zapáchat ale naopak, bude zde Äistý a Äerstvý vzduch, který se Vám bude opÄ›t dobÅ™e dýchat.
Nejedná se vÅ¡ak o formu vytápÄ›ní. Jenom je zamezeno vysokým tepelným ztrátám pomocí rekuperaÄního výmÄ›níku.