Podvědomí, vědomí a svědomí

Všechno začíná v hinduismu. Pokud se budeme bavit o bozích a konkrétně jedné, tak si musíme říci také něco na úvod, abychom věděli, kam takovou Kálí, máme zařadit.

Počátek a konec

Hinduismus je náboženství, které vzniklo především v Indii. Jde o třetí nejrozšířenější náboženství na světě. Ovšem nevzniklo jen tak skokem ze dne na den, má dávnou a velice dlouhodobou historii, která se prolíná od poloviny 1. tisíciletí př. n. l. postupně se z védského náboženství, kdy se pomalu utvářely jeho obzory a smysly, až po dnešní moderní svět, který již uznává trochu jiné tradice, než byly tyto původní záchvěvy.

v Z něho vycházejí nejvyšší bohové, Šiva, Višnu a Brahma. Bůh Brahma se také považuje jako celkový stvořitel tohoto světa.
v Nyní si řekneme trochu objasnění. Manželkou právě Šivy je Párvatí, která má mnoho podob a jednu z těchto podob představuje i bohyně Kálí. Také může být chápána rozličnými způsoby:.
vKálí je hinduistická bohyně, která představuje zápornou část Déví, tedy konkrétně tu, která se hněvá. Je to v podstatě takové její hněvivé já. Nejčastěji se právě spojuje se smrtí a zánikem. Také bývá považována za vládkyni času a změn. Zobrazena bývá často v černé či tmavé barvě, což právě značí její zápornou část. Mívá také vyplazený jazyk a většinou čtyři ruce.

Náboženství obecně

Vždy jde částečně o uctívání nějakého boha či celého božstva, ale to není jediné, co vlastně o celkovém moderním pojetí náboženství můžeme sdělit. Je to také o různých sektách, rituálech, chápání a vnímání lidského těla, ale také zároveň je to určitá představa a způsob života. Všechno je zde zahrnuto a také chápáno podle druhu náboženství, kterých je v dnešním světě opravdu spousta. Je to také hodně o duchovních praktikách, ale také o celkovém náboženském stylu. Zapojuje se do toho jak koncept žití, tak právě i soužití s vírou.

Týká se to také bohoslužeb a vyznávání, které je typické pro toto odvětví. Tyto věci však také představují morální zakódování daného člověka do náboženství a podle toho také často lidé jednají.