Stavba domu

Stavba domu je finančně a časově náročnou záležitostí. Každý, kdo se do takové stavby pustí, by si měl řádně promyslet provádění veškerých úkonů, které ho čekají. Kromě toho, že ke každé takové stavbě je nutné stavební povolení a hlavně pozemek, na kterém má vysněný rodinný dům stát, je zapotřebí se rozmyslet, kdo vlastně rodinný dům postaví. Stavba domu svépomocí vám může ušetřit nějakou tu korunu, ale časově budete tak vytížení, že budete sotva zvládat své pracovní úkoly v zaměstnání.

Stavba svépomocí

Pokud se rozhodnete pro stavbu domu svépomocí, měli byste předem počítat s tím, že vám nebude zbývat ani minuta volné chvíle pro jiné aktivity a že veškerý čas budete věnovat právě práci, které souvisí se stavbou domu. Stavba svépomocí může být pro někoho jedinou variantou, jak se konečně osvobodit z panelákového miniaturního prostoru. Veškeré práce, snad kromě těch odborných, se snažíte udělat sami, za veliké pomoci své rodiny. Samozřejmě, že tato varianta výstavby rodinného domu, je přístupná pro každého, ale je k tomu zapotřebí mít alespoň průměrnou řemeslnickou zručnost a organizační schopnosti. Kromě všech těchto předpokladů, byste měli mít přehled nad veškerými výdaji, které stavbu zrealizují.

Přehled veškerých prací musí být dán předem

Pokud jste se rozhodli pro stavbu svého rodinného domu za pomoci stavební firmy, mějte na paměti, že veškeré práce a materiál, musí být předem oceněny. K tomu vám poslouží výkaz výměr, který vymezuje veškeré práce na stavbě včetně potřebného materiálu. Jedná se o veškeré činnosti, se kterými se počítá při stavbě domu. Abyste nenaletěli a nevydali se zbytečně z peněz, je vhodné, nechat si udělat cenovou nabídku od více dodavatelů i řemeslníků. Kromě ceny se zajímejte i o recenzi té či oné stavební firmy. Jedině tak nenaletíte různým podvodníkům.