Textování může vést k špatné gramatice

Textové zprávy by mohly vést k poklesu jazykových dovedností, varuje nová studie, která zjistila, že člověk, který příliš textuje na mobilu a počítači, má větší pravděpodobnost, že neuspěje u gramatických testů.
 tužka na testu
Tato problematika se týká hlavně mladší generace, která s oblibou ve zprávách zkracuje slova a používá slovní zkratky, které jsou momentálně velmi v módě. Emoce, které se dříve vyjadřovaly prostřednictvím slov a vět, jsou nahrazeny svými zkratkami nebo smajlíky. Příkladem může být zkratka LOL z anglického Laughing Out Loud, toto se používá při vyjádření trapného vtipu nebo situace.
 
 
Byl vytvořen dotazník pro studenty středních škol a následně – po jeho vyplnění, byl žákům dán test z gramatiky a pravopisu. V dotazníku se vyplňovalo, kolik textových zpráv studenti průměrně posílají za den, kolik textovek přijímají a jaký mají názor na důležitost dodržování pravopisu a gramatiky textových zpráv.
 
Z dotazníku je prokazatelně patrné, že se dotazovaní neobtěžují s interpunkcí, protože je to element, který zdržuje při textování s ostatními. Dále byla prokázána přímá úměrnost mezi špatným  výsledkem testu a počtu odeslaných a přijatých zpráv. Ano, čtete správně, i přijaté zprávy mají velký vliv na to, jak je s mateřským jazykem zacházeno. Důvodem je to, že přijaté zprávy jsou stejně chybně psané a příjemce zprávy si potom do mozku vštěpuje špatné gramatické návyky.
 
 
Problém ve zkracování slov a dalších úlevách na gramatice je ten, že jde o velký trend v textování a celkové internetové komunikaci. Rozvité věty nejsou in a mladí se proto snaží přizpůsobit trendu chatování online. Aby zapadli mezi ostatní, přijímají toto zkracování za své.
 
Sami si můžete zkontrolovat například váš facebookový účet a podívat se, jak si vedete vy s vaším pravopisem a gramatikou. Dodržování interpunkce v jakémkoli sdělení, ať je formální či nikoli, je velmi důležité. Jednak proto, že vynechání čárky ve větě se počítá jako chyba a také proto, že přestanete mít cvik a cit pro čárky. Toto potom nutně vede k tomu, že nebudete schopni napsat pravopisně a gramaticky správně formální email do práce, při žádání o práci atd.
 facebook v očích
Samozřejmě v této studii nebyl brán ohled na to, jak moc dotazovaní čtou, protože četba výrazně zlepšuje slovní zásobu a ukotvuje základy správně psaného jazyka.