Chce to ale organizační schopnosti

Máte problém s dokončováním staveb v termínu? Není to jen počasí, které Vás při stavbě trápí? Vázne návaznost prací na více stavbách, které máte právě v jednu dobu rozestavěné? Potom asi bude chyba v plánování činností, nemyslíte?

Organizujte, plánujte, sledujte počasí.

Pro každého stavbyvedoucího je důležitá schopnost předpokládání a rozhodně zkušenost. Aby stavba probíhala přesně podle plánu, musí být plán výborný. To znamená, že musí počítat nejen s rozmary počasí, ale musí přesně odhadnout dobu jednotlivých prací. A proč? Protože pronájem autojeřábu také něco stojí, a Vy počítáte s jeho využitím na nejméně dvou stavbách.

hák jeřábu

Mobilní autojeřáb s profesionálně proškolenou obsluhou má bezesporu tolik výhod, že s ním počítáte na každé stavbě. Když dokážete odhadnout dobu jednotlivých stavebních prací, protože máte tu vzácnou zkušenost, může se pronajatý autojeřáb pohybovat po Vašich stavbách, jako po másle. Nikde nevzniknou zbytečné prostoje a za Vaše peníze za pronájem bude pracovat efektivně a bez prodlev.

Myslete tedy na to, jaké zakázky berete.

Než se tedy pustíte do tržního soutěžení v oblasti veřejných zakázek, myslete i na to, abyste to dokázali při výhře zvládnout. Ideálním stavem by samozřejmě bylo získat minimálně dvě zakázky poblíž sebe. A kdybyste začali stavět s mírným časovým odstupem, to by nastala přímo optimální situace. To by pak synchronizace stavebních prací s autojeřábem byla přinejmenším snadná. Jenže tomu tak v praxi nebývá. Ovšem nikdy nevíte, jak se Vám takový stavební ideál poštěstí získat, ne?

Rozhodně dbejte na to, abyste si nepřidělali více starostí s výdaji, než je nezbytně nutné.

žlutý jeřáb

Nevyhazujete peníze z okna ven.

I kdybyste museli pronajmout autojeřáby s obsluhou nejméně dva, určitě tím potvrdíte renomé své firmy! Získáte svou spolehlivostí obdiv a dobrou pověst. A zcela jistě rozšíříte zákaznickou platformu. A tím, že využijete autojeřáby dva, neznamená, že peníze vyhazujete z okna. Určitě Vám výdaj navíc neublíží v přijímání dalších zakázek, které se pohrnou, protože dokončujete stavby v termínu!