Názor změňte hned

Neříkejte, že zastáváte stejný názor o našich penzistech, jako někteří neomalenci! Že už jsou staří a překážejí? Že nejsou výkonní? Že patří do starého železa? Tak s takovými názory se jděte vycpat! Vždyť i oni byli mladí a výkonní. A zajistili právě pro Vás možnosti, kterých hojně využíváte. A uvědomujete si vůbec, že jednou takové stáří čeká i Vás? Že budete i Vy v jejich kůži? A že potkáte stejně neomaleného člověka, který se k Vám bude chovat úplně stejně? Okamžitě své postoje přehodnoťte, nebo se Vám vše vrátí, jak bumerang!

relaxace

Stáří není nemoc!

Každý člověk má ve své blízkosti člověka, který dosáhl kmetského věku. Ať jsou to rodiče, nebo penzionovaní kolegové z práce. Právě nyní mají nárok na zasloužený odpočinek. Nezapomínáte na ně? Věnujete jim dostatek svého volného času? Vždyť Vám byli tak blízcí v době, kdy jste spolu trávili tolik času. Předávali Vám své zkušenosti, lásku a důvěřovali Vám! Bylo by nanejvýš hrubé, kdybyste je zatratili! Nejsou nemocní, jsou to jen lidé ve vyšším věku.

Postarejte se, dokud není pozdě.

Víte, pracující člověk nemá tolik času, jako člověk v penzi. Ale Vy můžete svým rodičům dopřát ozdravné pobyty , které jim jen prospějí a které jim alespoň trochu nahradí Vaši pracovní vytíženost! Věnujte jim zdraví ve formě lázní! Ať už se bude jednat jen o víkendový pobyt, nebo pobyt několikatýdenní, buďte to Vy, kdo jim vše obstará a zařídí. Nejen pro čisté svědomí. Ale jen tak, z lásky k nim. Jednou nastane doba, kdy jim to už nebudete moci dopřát! I kdybyste stokrát chtěli!

staří lidé

Profesionálové se postarají dokonale.

Umíte si představit tu radost Vašich rodičů, až se z jednoho takového lázeňského pobytu vrátí domů? Jak budou odpočatí, usměvaví, šťastní? A to všechno jen proto, že se o ně v lázních postarali skuteční odborníci, kteří vědí, co takovému seniorovi prospívá!

Jestliže jste ještě tímto směrem ani nepřemýšleli, okamžitě začněte být empatičtí a začněte konat dobro ve prospěch seniorů ve Vaší blízkosti! Ať není pozdě!