Podnikat bez sídla nelze

margin:0cm m 0cm 8pt“>Každý, kdo chce mít svou firmu, musí pro tuto dříve než co jiného zařídit její sídlo. Tedy musí mít objekt, ve kterém bude taková firma v souladu se zákonem zaregistrována. A teprve poté, co je toto vyřízeno, se lze podnikání doopravdy věnovat.

Taková firma pak potřebuje své sídlo neustále. Musí být přece někde k nalezení, musí tu být možnost ji někde kontaktovat, a to by bez takového sídla pochopitelně nešlo.

A jaké má takové sídlo být? V zásadě by se dalo říci, že na tom nesejde. Jakýkoliv objekt, jakákoliv nemovitost mající svou adresu by k tomuto účelu mohla posloužit. Ale samozřejmě s rozdílnými výsledky.

moderní dům

Když má některý podnik budovu, která z nejrůznějších důvodů nevzbuzuje právě příliš důvěry, když taková firma sídlí třeba na nějakém odlehlém a těžko dostupném místě, o kterém mnozí našinci třeba nikdy ani neslyšeli, v objektu, který je na spadnutí, nic dobrého to o ní nevypovídá. Na rozdíl od firem sídlících v luxusních objektech na známých adresách velkých měst.

A proto by měl každý podnikatel nejraději coby firemní sídlo nějaký pražský palác. Což ale pochopitelně není možné, protože by se takový podnikatel nedoplatil a cena podobné budovy by ho mohla zruinovat. Ale přesto to může aspoň vypadat tak, jako by jeho firma takové kvalitní sídlo měla. Pokud si její majitel zařídí virtuální sídlo.

firemní sídlo

Ona totiž provází takové virtuální sídlo firmy cena, kterou si může dovolit leckdo. A to proto, že si takové sídlo vlastně nikdo ani nekupuje, ani ho nepoužívá ke své práci. Takové virtuální sídlo, to je jenom něčí objekt, kde si může podnikatel firmu zaregistrovat a kam si může například nechat posílat poštu, jež je mu odsud přeposílána.

Díky tomu se veřejnosti zdá, že tu onen podnik vážně sídlí na skvělé adrese a zaslouží si tedy důvěru a přízeň. A z toho lze těžit. I když se ve skutečnosti nepracuje v onom virtuálním sídle, ale někde jinde. Kde to ale není navenek tak dokonalé, a proto se to na odiv neukazuje.