Procestujte s námi Rhodos, ostrov bohů

Helios pojmenoval tento ostrov Rhodos po své manželce, Rhodě. Byl to nejslunečnější a nejšťastnější ostrov v celém Egejském moři, alespoň toliko praví legendy.

·         Celý ostrov patří na Seznam světového kulturního dědictví UNESCO
Pro nás to znamená, že na ostrově Rhodos najdeme mnoho památek a překrásných míst, které stojí za navštívení. Najdete zde mnoho památek z doby Starého Řecka a Říma, ale ještě i z doby dřívější. Antické stavby, které se na ostrově nacházejí, pocházejí z doby daleko před naším letopočtem, ale nejsou to jediné architektonicky a historicky zajímavé stavby. Najdete tady také odkazy johanitů a osmanské říše, která tu vládla ve středověku. Dokonce můžete na vrcholku hor vidět křižácké hrady a dlouhá opevnění. Samozřejmě tu najdete také pozůstatky byzantské říše v podobě chrámů a klášterů.

·         Městečko Lindos
To najdete na úplně jižním bodu ostrova, zde je menší záliv. Město uvidíte už zdálky, neboť je oproti zelené vegetaci a šedým nenápadným skalám svítivě bílé. Bílá barva domků je pro Řecko ostatně velice typická.

Město Rhodos

Hlavní město ostrova vám nabízí několik historických památek. Pevnost svatého Mikuláše, palác Velemistrů, mnoho překrásných úzkých bílých uliček s kavárnami a hospůdkami nebo vinárnami, turecká čtvrť, rybí trh, přístav Mandraki a Rytířská ulice.

Zátoka Kalithea
–          Ta se nachází asi deset kilometrů od hlavního města
–          Nacházejí se zde lázně a mnohé termální prameny
–          První lázně tu byly postaveny za římského císaře Augusta na přelomu našeho letopočtu
–          Dnes jsou tyto lázně obnoveny tak, aby co nejvíce připomínaly ty starořecké
–          Na pobřeží se nachází sloupořadí typické pro římské akvadukty
–          V zátoce je možné vyzkoušet si potápění
–          Velice často se zde pořádají svatby kvůli překrásné architektuře, klidnému prostředí a také neopakovatelným přírodním scenériím