Vyšetření, které vám řekne pravdu


Genetické vyšetření plodu v prenatální fázi je nesmírně důležitou součástí těhotenství. Ptáte se proč? Už v průběhu gravidity lze totiž bezpečně odhalit nějaké vrozené vady, chromozomální aberace, genomové odchylky a tak podobně. Proto je potřebné podstoupit řadu vyšetření, která ukážou, jestli probíhá dosavadní vývoj tak, jak by měl, nebo jestli bohužel došlo k nějaké poruše, o které by měl lékař a samozřejmě i nastávající maminka vědět. To se dá poznat na základě několika neinvazivních, a tudíž zcela bezpečných úkonů, které poskytují prakticky okamžité výsledky, z nichž lze vycházet.

těhotenství

Invazivních metod se bát nemusíte

V některých případech je nezbytné kromě klasických vyšetřeních provést také ta invazivní. Ta jsou samozřejmě mnohem méně častá, a to už jen z toho důvodu, že jsou opravdu o něco méně bezpečná, a že při nich může docházet k malému riziku poranění ani ne tak rodičky, jako plodu. Je proto nezbytně důležité, aby byla všechna tato vyšetření prováděna výhradně profesionálními odborníky, kteří svou činností nenapáchají žádnou škodu. Mezi nejčastější invazivní vyšetření patří:

Odběr choriových klků – choriové klky neboli plodové obaly, ze kterých se následně vyvíjí placenta, odběr je možné provést ambulantně pomocí jehly, a to od ukončeného jedenáctého týdne těhotenství
Odběr plodové vody – jehlou se proniká až do vaku blan, pomocí jehly, pod ultrazvukem, možné provést od ukončeného šestnáctého týdně gravidity

dns

I přesto, že tyto speciální metody s sebou nesou jistá rizika, tak se není pod dohledem profesionálního lékaře s mnohaletými zkušenostmi prakticky čeho obávat. Vše je prováděno kvalitně, moderním vybavením a ve stabilním lékařském zázemí, kde bude o vás a o váš plod skvěle postaráno.