Budapešť

Budapešti se říká Královna Dunaje. Město nabízí příchuť pikantnosti vzhledem ke své historii a díky své typické kuchyni. Genia loci podtrhuje zdejší typický temperament, který se odráží v melodiích čardášů.
Nicméně Budapešť je také nejvýznamnějším lázeňským městem. Nachází se zde dohromady123 termálních pramenů. Určitě není od věci spojit příjemné s užitečným. Navštivte překrásné evropské město, dopřeje si typickou maďarskou gastronomii a dopřejte si lázeňskou kulturu, která se od té naší dost liší.
ohňostroj nad Budapeští
Skutečnosti, že je Budapešť nejslavnějším lázeňským městem světa město může poděkovat turecké okupaci. Léčivých pramenů sice využívali už od dob římského osídlení, ale první lázně v založili Turkové koncem patnáctého století. Tady je třeba si uvědomit určitou individualitu většiny budapešťských lázní. Lidé je nenavštěvují jen za účelem terapeutickým, ale také ze společenských důvodů, tak jako tomu bylo už dávno v minulosti. Proto se v maďarských lázních a to nikoli jen těch budapešťských pořádají také koncerty a různé kulturní akce.
Ve městě se nachází zhruba 30 lázní.

Pokusme si představit alespoň ty nejznámější, nejkrásnější a nejslavnější lázně.

budapest lázně

Lázně Gellérd

Patří mezi nejslavnější a nejokázalejší lázně ve městě. V podstatě se jedná o rozsáhlé hotelové lázně stejnojmenného secesního luxusního hotelu.

Lázně Lukásc

Jedná se o lázně, jejichž historie sahá až do 12. století. Současné lázně jsou velmi moderním lázeňským zařízením, které je zásobováno 17 léčivými prameny.

Lázně Kiraly

Patří k nejstarším lázním ve městě. Založil je paša Aslan v 16. století a osmanský vliv je patrný dodnes díky turecké architektuře.

Lázně Rudas

Jedná se o nejstarší lázně na území města, založeny byly již koncem patnáctého století. Za léčivé účinky pramenů vděčíme síře a vápníku.
széchenyiho lázně

Lázně Széchenyi

Jedná se o největší termální lázně v Evropě a patří mezi nejnavštěvovanější lázně světa.