Olympijské hry, okénko do historie

Vše začalo v Řecku

Jak nám napovídá přívlastek olympijské, hry mají původ v antickém Řecku. Podle pověsti vznikly, když bůh Zeus bojoval o vládu proti svému otci Kronovi. Poté co Zeus zvítězil, na oslavu uspořádal sportovní závody, a tak vznikla tradice. Podle dochovaných záznamů se potom první Olympijské hry konaly 8. července roku 776 před naším letopočtem v řecké Olympii.  Tyto hry dle historiků trvaly jeden den, soutěžilo se v jediné disciplíně, a to v běhu. Prvním vítězem se stal kuchař Koroibos. Později se s narůstajícím počtem disciplín prodlužovala doba trvání her, až na 5 či 6 dnů. Během této události se také dodržoval posvátný mír, ozbrojenci měli během her zakázaný vstup do Olympie, sportovcům bylo při přepravě tam zajišťováno bezpečí. Po dobu konání her rovněž platil zákaz válčení, který byl až na výjimky dodržován.
olympijské hry

Největší sláva her a jejich následné zakázání

V největším rozmachu byly hry v období 5. století před naším letopočtem, kdy byla Olympie nejen dějištěm her, ale rovněž střediskem řecké moci, kultury a umění. Tehdy byl také zaveden zmiňovaný posvátný mír. Účastnit se mohli pouze svobodní lidé, a tudíž byli vyloučeni otroci a ženy. Soutěžilo se jak ve dnes známých disciplínách, jako běh, hod diskem, hod oštěpem či zápas, tak i v některých, z dnešního pohledu poněkud netradičních. Například šlo o troubení na trubku. Vítězové byli oslavováni mnohem více, než například navrátivší se válečníci, a proto pro ně morální hodnoty výhry, uznání a slávy výrazně převažovaly nad odměnami materiálními. Po ovládnutí Řecka Římany a po nástupu křesťanství byla prestiž her snižována, až byly císařem Theodosiem roku 393 před naším letopočtem jako pohanské oslavy zakázány.  
velký stadion

Novodobé hry

Mezi osoby, které se nejvíce zasloužily o vznik novodobých Olympijských her, patřil francouzský historik a pedagog Pierre de Coubertin. Ten, inspirován sportovními kláními v Anglii a Řecku, uspořádal v Paříži roku 1894 kongres, který měl za cíl připravit nové moderní Olympijské hry. Na něm diskutovalo přes 2 tisíce účastníků a výsledkem byly hry konané o dva roky později v řeckých Athénách. Pro jejich obrovský úspěch pak vznikla tradice, která se, s výjimkami válečných let 1916, 1940 a 1944, drží dodnes.