Služba sociální prevence

Dům na půli cesty je službou sociální prevence. Jedná se o pobytovou službu pro mladé lidi do 26 let, kteří opouštějí dětské domovy či jiná ústavní zařízení, případně mládež, která byla propuštěna z vězení nebo ochranné léčby závislosti.
Dům na půli cesty má za cíl nabídnout těmto lidem pomoc pro to, aby dokázali úspěšně vstoupit do běžného života a obstát v něm. Pomáhají tedy sociálnímu začleňování u lidí, které jsou ohroženy izolací od běžné společnosti kvůli krizové situace v důsledku způsobu života nebo proto, že pochází ze sociálně znevýhodněného prostředí. Uživatelé služby jsou lidé, kteří se ocitli v situace, kterou nejsou schopni řešit ji vlastními silami a nedostává se jim podpory ze strany rodiny (ta obvykle selhává).
žena ve sněhu

Učit se životním dovednostem

Uživatel se postupně zapojuje do běžného života a stává se nezávislým na sociálních službách. Postupně se učí:

  • hospodařit s vlastními penězi, naučit si nakoupit jídlo, drogerii
  • udržovat domácnost v přijatelném stavu, umět si zajistit praní, žehlení prádla, uklidit, vyměnit ložnin
  • zapojovat se do kontaktu se společenským prostředím, navázání vztahů v běžné komunitě
  • zapojit se do pracovního procesu, rozvoj pracovních návyků
  • vyřizovat si běžné záležitosti na úřadech apod.

žena a štěně

Nám to vše přijde naprosto samozřejmé, ale pro tyto mladé lidi je velmi obtížné osvojit si základní životní návyky. Nemluvě o tom, že nemají podporu. Často jediní jejich blízcí lidé ze strany bývalých kamarádů nebo dokonce i rodiny, pro ně představují ohrožení, že by se mohli vrátit ke svým původním špatným návykům nebo snad dokonce i závislostem a oni rozhodně potřebují získat dočasnou podporu.
Domy na půli cesty jsou tedy startovací čárou pro lidi, kteří trpí sociálním znevýhodněním. Práce s těmito lidmi není vždy snadné. Ne každý mladý člověk chce vést normální život. Ale důležité je, aby těmto lidem byla poskytnuta šance a naděje.