Nejen stavět je umění

Přesto, že ještě třeba ani nepatříte mezi věkovité pamětníky, určitě jste si povšimli, jak moc se krajina kolem vás mění. Zejména, pokud se jedná o různé stavby a domy. Na vesnici to možná až tak znatelné není, ale ve městech se stále něco staví a něco jiného zase bourá. To platí asi více ve velkých městech. Člověk prostě má potřebu stále něco nového budovat.

rypadlo

· A aby se z naší planety nestalo bludiště, je zapotřebí nepotřebné věci odstranit, aby udělaly místo těm novým.

Drobné stavby si jistě dokážeme zbourat svépomocí, ale co s těmi většími? Likvidace velkých budov by mohla znamenat ohrožení zdraví i životů přítomných osob. A v některých případech jsou ruce s obyčejnou sbíječkou opravdu nedostačující. Například při bourání komerčních hal. Tady už je zapotřebí zásahu odborníků , protože demolice v takovém měřítku může být velice riziková. Někdy je také zapotřebí odbourat pouze určitou část. Pak vzniká obava, jestli nebyla narušena statika budovy.

demolice

Demolice bez starostí

Vedlejším produktem při jakémkoliv bourání je i otázka odpadu. Prostě máme najednou obrovskou haldu něčeho, s čím si nevíme rady.
· Odborné firmy zajištují nejen bezpečné odstranění objektu, ale i následnou likvidaci všeho, co po tomto zásahu zbylo.
Při odborném provedení likvidačních prací odpadá také zátěž v podobě nadměrného hluku a velké prašnosti. V některých případech lze vyhodnotit zbylý materiál z „bouračky“ jako recyklovatelný nebo dále jinak využitelný. V tomto případě se nebude jednat o klasickou demolici objektu, ale o jeho demontáž. Odborná firma vám také může pomoci s další nepříjemnou a zdlouhavou záležitostí, kterou je vyklízení rozsáhlého objektu. Pro specializované firmy nepředstavuje žádný problém ani následná úprava terénu po likvidačních pracích.