Přesnost a preciznost

Vývoj ve všech odvětvích lidské činnosti se nedá zastavit. A je to určitě dobře. Možná si to nejvíce uvědomíme v okamžiku, kdy se k nám dostane z lékařského světa informace o tom, co se dá dnes úspěšně transplantovat, nebo s jakými jinými problémy si dokáží dnes lékaři poradit. Některá odvětví nám ale zůstávají tak trochu skrytá a většinou se tyto pozitivní informace dostanou k uchu jen odborníkům. Proto možná ne každý ví, že existuje jádrové vrtání.

kotouče

§ Tato technika vytlačila mnohde práci s těžkými klasickými sbíječkami.
§ Ty se vyznačovaly především nepřesností a zbytečným odbouráním velkého množství materiálu.
Jádrové trvání se používá především v místech, která jsou problematická. To znamená, kde je potřeba vytvořit přesný otvor v některém z vysoce odolných materiálů.

o Jako vítaný a nedostižný pomocník je určitě diamant, který je nejtvrdším nerostem na naší planetě.
o Díky tomu mohou být vrty prováděny bez větších problémů do
– panelů zdiva
– betonu
– železobetonových konstrukcí.

Tato moderní technika je velice oceňována i při potřebě zkušebních sond do mostu. Tyto sondy, které se provádějí z důvodu zjištění bezpečnosti, se musejí provést tak, aby v žádném případě nenarušily stabilitu a pevnost samotného mostu.

Do všech světových stran

Technika jádrového vrtání vyniká svou přesností, proto je využívána ve vytváření prostupů pro rozvody potrubí, pro kabelové trasy i pozdější vlepování výztuže. Své využití našla i při dokončovacích pracích na novostavbách. Stavebníci ji totiž využívají i vytvoření prostoru pro usazení oken a dveří.

vrtání

o Otvory, které je schopna vytvořit, jsou od průměru dvaceti pěti milimetrů až do pěti set milimetrů.
o Libovolná délka i úhel je samozřejmostí.
Kromě toho je tato technika ceněna i z důvodu úspory času. Dovede totiž pracovat až dvacetkrát rychleji nežli zmíněné pneumatické sbíječky.