Úřední proces po ukončení stěhování, aneb nápor na nervový systém

Těmi nepříjemnostmi jsou především povinná kolečka od úředníka k úředníkovi. Prozatím totiž nelze vyřídit vše jednoduše – elektronicky. Musíte tedy nazout běžecké tretry, nebo alespoň outdoorové speciály, a vyrazit do městských ulic.

dálnice

První kolečko

Ohlášení změny trvalého pobytu. Znamená to navštívit osobně obecní či městský úřad s patřičnými doklady. Těmi jsou buď nájemní smlouva, nebo výpis z katastru nemovitostí v případě zakoupení bytu či domu. Správní poplatek bývá zhruba 50 korun.

Druhé kolečko

Nový občanský průkaz. Každá změna pobytu (trvalého) vyžaduje zanést ji v dokladech a „občanka“ je prvním z nich. Jelikož se stále mění legislativa a co platí letos, nemusí platit příští rok, nejprve si ověřte (telefonicky, nebo na webu), co bude po vás vyžadováno. Na nový průkaz pak budete čekat 30 dnů, mezitím však ten starý doklad bude stále platný.

Třetí štace

Sdělení žhavé novinky o novém místě pobytu majiteli nebo správci domu bývalého bydliště i nového působiště (bytovému družstvu či společenství vlastníků). Tato procedura vás nemine ani u ohlášení změn ve škole a u zaměstnavatele.

Čtvrtá štace

A úřední moloch pokračuje. Následuje návštěva zdravotní pojišťovny, České správy soc. zabezpečení, podnikatelé Živnostenský a Finanční úřad. Nezaměstnaní musí tuto změnu ohlásit na příslušném obvodu Úřadu práce.

Pátý stupeň

Bankovní domy. Jestliže současně se stěhováním neměníte banku, tu stávající musíte o změně bydliště rovněž informovat. Nezapomeňte na úpravu trvalých příkazů k úhradě buď na přepážce, nebo přes internet banking.

Šestý stupeň

Pojištění – veškeré pojistky (životní, úrazové, pojistka domu, bytu, havarijní pojistky, povinné ručení atd.) vyžadují nahlásit změnu pobytu. U pojistek bytových a domovních zřejmě dojde ke zrušení starých a vytvoření nových. Mohou být vázány na dostatečné zabezpečení obydlí, např. na bezpečnostní dveře.

ceta

Sedmý díl

Řidičský průkaz – změnu není třeba hlásit, jestliže se stěhujete v rámci jednoho okresu. V opačném případě zaplatíte správní poplatek 50 Kč a budete žádat o vydání nového řidičáku. Od poloviny roku 2018 však začíná platit novelizovaná změna, která umožňuje žádat o řidičský průkaz kdekoli (v obcích s rozšířenou působností), tedy i mimo místo trvalého pobytu.

Závěr

Je toho stále ještě mnoho – tramvajenka, telefonní operátoři, připojení k Internetu, převedení energií (elektřina, plyn, vodné a stočné), poplatky za svoz domovního odpadu, rozhlas a TV. Případně spolky, či organizace, veřejná knihovna a nahlášení změn u správců podílových fondů a v Centrálním depozitáři Střediska cenných papírů.